• BATCH 2020 - 22
  • BATCH 2021 - 23

(Updated on December 15, 2020)

Abhi J Anand
Anjana Devi S
 
Anooja P S
 
Anusree S
 
Devika Divakaran
Hinduja Bhuvanendran
 
Md Haider Ansari
 
Meera Santhosh
 
Megha Prakash
Muhsina K Muhammed
 
Nishad K
 
R Krishnapriya
 
Rabiya P A
Reshma S
 
Rohini R
 
Soorej T
Sreelakshmi K Gopi
 
Syam Kumar P P
 
Veena S Mooss

(Updated on November 3, 2021)

Abila R
Adithya A
 
Amith Kumar M
 
Amritha S Raj
 
Anagha Ambiloth
Anusha M K
 
Aparna Dayal
 
Athira S
 
Jithin J Jose
Joyal Jain Palakulam
 
Navya K Gigimon
 
Neethu Ramakrishnan
 
Rakhi Sankar
Sandra J
 
Thomas Augustin
 
Vishnu N Namboothiri
Dheeraj K Nambiar