Please open Admin -> Appearance -> Menus Setting
  • BATCH 2022 - 24
  • BATCH 2023 - 25

(Updated on January 08, 2024)

Aishwarya James
Anoopa D S
 
Anusha M K
 
Biyon Peter
Deepak S
 
Elisa Prathibha Mathew
 
Jasna K P
Jyothika V G
 
Krishnakumar V
 
Mohammed Saju M
 
Muhammad Niyas N
Reshma P A
 
Sharon Elsa Sha
 
Silpadas N
Surabhi Raj
 

(Updated on January 08, 2024)

ABHISHEK E SHAJI
ADWAITH SHYAM
 
ANJANA K
 
ANJU PAUL
 
ANU K IYPE
 
APARNA SEKHAR E R
 
ASWIN PRAKASH A
 
BINAYA B
 
GOURI PRASAD
 
KAVYA MARIAH SIMON
 
POORNNATHRAYESH S
 
SHAHABAS AHAMMED N
 
SUMAYYABI P M