Please open Admin -> Appearance -> Menus Setting
  • BATCH 2021 - 23
  • BATCH 2022 - 24

(Updated on September 16, 2022)

Abila R
Anagha Ambiloth
Aparna Dayal
 
Athira S
 
Jithin J Jose
Navya K Gigimon
 
Neethu Ramakrishnan
 
Rakhi Sankar
Sandra J
 
Thomas Augustin
 
Vishnu N Namboothiri
Dheeraj K Nambiar
 

(Updated on September 20, 2022)

Aishwarya James
Anjitha C R
 
Anoopa D S
 
Anusha M K
 
Biyon Peter
Deepak S
 
Elisa Prathibha Mathew
 
Indhulekshmi P
 
Jasna K P
Jyothika V G
 
Krishnakumar V
 
Mohammed Saju M
 
Muhammad Niyas N
Reshma P A
 
Sharon Elsa Sha
 
Silpadas N
Surabhi Raj